مشخص شدن تاریخ پخش فیلم Disenchanted دیزنی با بازی ایمی آدامز

والت دیزنی با انتشار یک تریلر سرانجام تاریخ پخش فیلم Disenchanted با بازی ایمی آدامز از دیزنی پلاس را تایید و اعلام کرد.

By admin