رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه پیک اول خروج زائران را پشت سر گذاشته‌ایم، تاکید کرد: به طور قطع پیک دوم خروج زوار از مرز‌ها از سه‌شنبه آغاز خواهد شد.

By admin