عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: بحث فکتورینگ و تامین مالی زنجیره یکی از اقدامات و راهکارهای مهمی است که می‌تواند جلوی تعطیلی کارخانجات تولیدی را بگیرد.

By admin