اختتامیه هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و سه جایزه در دو بخش اصلی و افق‌ها به سینماگران ایرانی رسید.

By admin