نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، بیانیه ضدایرانی تروئیکای اروپای درباره ایران را نابه‌هنگام خواند.

By admin