گجت نیوز

خودروهای وارداتی

واردات خودرو بعد از انتشار آیین نامه در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است، اما تاریخ دقیق ورود خودروهای وارداتی به کشور چه زمانی خواهد بود؟ التهابات بازار خودرو طی ماه‌های اخیر متأثر از ماجرای واردات خودرو بوده است. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت گاهی از نتیجه خوشایند واردات صحبت کرده و گاهی شرایط …

نوشته خودروهای وارداتی از چه زمانی وارد بازار ایران خواهند شد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin