نماینده مردم قصر شیرین گفت: تمام ملت ایران مشتاق زیارت و شرکت در برنامه عظیم و جهانی راهپیمایی اربعین هستند اما این دلیلی بر این نیست که تشویق کنیم همه ملت در این راهپیمایی شرکت کنند. توجه داشته باشید مردم هم بر اساس سیاست‌های دولت برنامه‌ریزی می‌کنند؛ یعنی اینکه وقتی اعلام می‌کنند ۵ میلیون نفر، آن‌ها هم فکر می‌کنند تمام امکانات برای این ۵ میلیون نفر آماده شده و با اشتیاق و راحتی می‌توانند بروند و بازگردند. از این جهت اینگونه اطلاع‌رسانی ناشی از بی‌تجربگی بود.

By admin