سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا امروز -پنجشنبه- گفت که احتمال دستیابی به توافق با ایران کمرنگ‌تر شده است.

By admin