اعضای خانواده سلطنتی انگلیس در پی انتشار گزارش‌ها درباره وخامت وضعیت جسمی ملکه این کشور راهی اقامتگاه وی در اسکاتلند شده‌اند.

By admin