وزارت کار لبنان از انفجار یک بمب در حیاط خانه وزیر کار در منطقه بقاع خبر داد.

By admin