پیوستن بندیکت کامبربچ به جودی کومر در فیلم The End We Start From

بندیکت کامبربچ و مارک استرانگ جدیدترین بازیگرانی هستند که قرار است در فیلم The End We Start From با بازی جودی کومر نقش‌آفرینی کنند.

By admin