بررسی بازی Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

کالکشن Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga، جزو آن دسته از کالکشن‌هایی است که صرفا کاربران قدیمی را سرگرم می‌کند. با بررسی این بازی همراه زومجی باشید.

By admin