نمایش جناح‌های مختلف دشمنان در تریلر جدید Saints Row

استودیو Volition تریلر جدیدی از ریبوت Saints Row پخش کرده است که در آن گروه‌های مختلف تبهکاران نشان داده می‌شوند.

By admin