گجت نیوز

انگشتر مرموز مقبره توت عنخ آمون

باستان‌شناسان انگشتری را در مقبره توت عنخ آمون پیدا کرده‌اند که موجودی عجیب روی آن نقش بسته است؛ نشانه‌ای دیگر از فرازمینی ها در مصر باستان! هرچند کشف مقبره توت عنخ آمون به سال 1922 برمی‌گردد، اما محققان همچنان اسرار تازه‌ای را از آن کشف می‌کنند. باستان‌شناسان اخیراً ضمن اشیاء عجیب متعدد، انگشتری را هم …

نوشته کشف یک انگشتر عجیب در مقبره توت عنخ آمون؛ نشانه‌ای دیگر از فرازمینی ها در مصر باستان اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin