نقد فیلم اسم رمز بانشی (Code Name Banshee)

اسم رمز بانشی داستانی کلیشه‌ای و غیر جذاب درباره یک قاتل مزدور است که باید معمای گم‌شدن پدرش را حل کند. با نقد این فیلم همراه زومجی باشید.

By admin