گجت نیوز

بیدار ماندن در شب

بر اساس یافته های جدید، مغز انسان‌ها برای بیدار ماندن در شب طراحی نشده و خواب ناکافی و بیدار ماندن در شب، ریتم طبیعی بدن را برهم می‌زند. در نیمه‌های شب، جهان گاهی اوقات می‌تواند مانند یک مکان مطلقا تیره به نظر برسد. در پوشش تاریکی، در صورت بیدار ماندن و نخوابیدن، افکار منفی راهی …

نوشته مغز انسان‌ها برای بیدار ماندن در شب طراحی نشده است! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin