فیلم جاده خاکی اولین فیلم پناه پناهی، پسر جعفر پناهی است. این فیلم جاده‌ای داستان خانواده‌ای است که برای بدرقه پسرشان راهی سفری جاده‌ای می‌شوند.
نوشته معرفی فیلم جاده خاکی ؛ اولین فیلم پناه پناهی | داستان، بازیگران و نمرات اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin