معرفی سریال مرد شنی (The Sandman) | نابودی مرز رویا و واقعیت

سریال مرد شنی (The Sandman) همان مجموعه‌ی فانتزی و اقتباسیِ کمیکی است که سال‌های سال منتظرش بودیم؛ سریالی که مرز بین عالم رویا و دنیای بیداری را نابود می‌کند.

By admin