گجت نیوز

بازگشت از مرگ خوک ها

در مطالعه‌ای جدید، دانشمندان موفق شدند سلول‌های مغزی خوک‌های مرده را یک ساعت پس از مرگ آن‌ها زنده کنند. این فرآیند بازگشت از مرگ دریچه‌ای نوین به روی دنیای علم و پیشرفت باز کرده است که می‌تواند منجر به کشف روش‌هایی برای بازگرداندن مردگان به زندگی شود. خوک‌ها به مدت یک ساعت در آزمایشگاه کاملا …

نوشته دانشمندان سلول‌های مرده خوک‌ها را زنده کردند؛ آیا بازگشت از مرگ ممکن می‌شود؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin