سرپرست دادسرای ناحیه ۶ تهران، در جلسه توجیهی با مسئولان هیئت‌های مذهبی و ضابطان قضایی، بر تأمین امنیت هیئت‌های مذهبی و حفظ حقوق عامه تأکید کرد.

By admin