گجت نیوز

تن

کنسرو تن ماهی غوطه‌ور در آب یا روغن؟ کدام‌یک برای مصرف شخصی شما مناسب‌تر بوده و هر یک از چه نکات پنهان و ارزش غذایی برخوردار هستند؟ باور اینکه زمانی در تاریخ وجود داشته که از کنسرو تن ماهی و مصرف آن خبری نبوده، سخت است. اندرو اسمیت نویسنده کتاب «تن آمریکایی: ظهور و سقوط …

نوشته کنسرو تن ماهی در آب یا روغن زیتون؛ نگاهی به ارزش تغذیه‌ای و نکات پنهان غذایی اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin