پیوستن نویسنده بلیزارد به بازی Beyond Good & Evil 2

نویسنده بازی World of Warcraft به تیم سازنده بازی Beyond Good & Evil 2 در یوبیسافت پیوسته است.

By admin