گجت نیوز

خرس قطبی-انقراض دسته جمعی بزرگ

یک دانشمند اخیرا محاسبات جالبی در مورد ششمین انقراض دسته جمعی بزرگ انجام داده و آن را با پنج انقراض دسته جمعی قبلی مقایسه کرده است. یک دانشمند آب و هوا در دانشگاه توهوکو ژاپن در مورد ششمین انقراض دسته جمعی بزرگ محاسباتی انجام داده است که نتایج آن شما را شگفت زده خواهد کرد. …

نوشته ششمین انقراض دسته جمعی بزرگ، زودتر از آنچه فکر می‌کنید در راه است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin