نقد فیم زالاوا | تقابل عقل و خرافه

اولین فیلم بلند ارسلان امیری، داستانی است از روستایی در دل کوهستان، که ساکنان‌ش همیشه با ترس از جن زندگی می‌کنند. داستانی از رویاروییِ عقل با خرافه. با زومجی همراه باشید.

By admin