انتخاب جیمز فرانکو برای اجرا نقش فیدل کاسترو در فیلم Alina of Cuba

جیمز فرانکو قرار است در فیلم مستقل Alina of Cuba نقش فیدل کاسترو، سیاستمدار و رهبر انقلاب کشور کوبا را بازی کند.

By admin