ادغام دو شبکه HBO Max و دیسکاوری پلاس در سال ۲۰۲۳

برادران وارنر دیسکاوری سرانجام سرنوشت سرویس استریم HBO Max را مشخص کرد که طبق انتظار با دیسکاوری پلاس ادغام خواهد شد.

By admin