رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: در حالت استاندارد به هنگام وقوع اضطرار ۳۰ درصد جمعیت شهر باید قابل جابه جایی باشد و در این راستا مدیریت شهری باید ابزارهای لازم را داشته باشد.

By admin