احمدرضا چگنی به ایلنا گفت: دلیل ازدحام تاخیر نفتکش در ارسال سوخت به جایگاه در منطقه مربوطه بوده که اکنون مشکل رفع شده و تامین سوخت در حال انجام است.

By admin