معاون سیما در حکمی صادق یزدانی را به سمت «مدیر شبکه افق سیما» منصوب کرد.

By admin