مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان با بیان اینکه ۱۰۰۰ سازه آبخیزداری در جنوب استان احداث شده است، گفت: در حال حاضر نیز مخازن این سازه ها حدودا ۸۲ میلیون متر مکعب حجم دارد که در سیلاب اخیر تقریبا بیش از ۲۵ میلیون متر مکعب از این حجم را پر کرد و کنترل شد. یعنی اگر این سازه ها نبود تقریبا ۲۵ میلیون متر مکعب آب علاوه بر اینکه هدر می رفت، باعث افزایش خسارت های سیل در پایین دست می‌شد.

By admin