گجت نیوز

خودروهای چینی بازار ایران

قیمت بیشتر خودروهای چینی بازار ایران به بالای 1 میلیارد تومان رسیده و حتی در آستانه 2 میلیاردی شدن هستند. در این شرایط می‌توان به کاهش قیمت‌ها بعد از واردات امیدوار بود؟ در ماه‌های اخیر خودروهای چینی زیادی وارد بازار ایران شدند. شرکت‌های ایرانی، به خصوص خودروسازان خصوصی، برخی از این خودروهای چینی را در …

نوشته خودروهای چینی بازار ایران در آستانه 2 میلیاردی شدن؛ عده‌ای همچنان امیدوار به کاهش قیمت ها بعد از واردات اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin