روزنامه واشنگتن پست با انتقاد شدید از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سرمقاله خود نسبت به پیامدهای کوتاه‌مدت و دراز‌مدت آن هشدار داد.

By admin