مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تکرار برخی ادعاها، خواستار شفاف‌سازی ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور شد.

By admin