نخستین نماینده ایران در رقابت‎‌‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان همه رقبا را شکست داد و با شایستگی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

By admin