در لغت، کلمه عطاری به‌ معنای دوافروشی یا دارو‌فروشی است. عطاری نوعی شغل بوده و به کسی که این کار را انجام میدهد، عطار گفته می‌شود. این شغل ازجمله مشاغل سنتی در ایران است. همون‌طور که بامعنی این کلمه آشنا شدیم، عطاری با علم و طب‌سنتی در ارتباط است. طبیب‌هایی که در طب سنتی فعالیت …
نوشته معرفی عطاری آنلاین حکیم باشیم و مزیت های خرید آنلاین اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin