لغو پخش فیلم Batgirl توسط برادران وارنر

برادران وارنر در حال تغییر سیاست‌ها و استراتژی خود است و به همین منظور پخش فیلم Batgirl چه از سرویس استریم و چه در سالن‌های سینما را لغو کرده است.

By admin