گجت نیوز

ماده تاریک کیهان

دانشمندان با استفاده از قدیمی‌ترین نور ثبت شده در کیهان به اکتشاف درباره ماده تاریک و سابقه آن پرداختند و به اسرار عجیبی پی بردند. دانشمندان در مطالعات جدید خود از قدیمی‌ترین نور ثبت شده در کیهان استفاده کردند تا نگاهی به سابقه ماده تاریک داشته باشند. بر اساس مشاهدات قبلی، سابقه ماده تاریک به …

نوشته قدیمی‌ترین نور ثبت شده در کیهان، اسرار عجیبی را در مورد ماده تاریک فاش می‌کند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin