گجت نیوز

فناوری دیپ فیک

تکنولوژی در کنار مزایایی که دارد، معایب زیادی نیز داشته است. فناوری دیپ فیک یکی از وجوه خطرناک آن است. از جعل عمیق چه می‌دانیم؟ با ظهور و پیشرفت تکنولوژی زندگی مردم دستخوش تغییرات زیادی شد. بخشی از این پیشرفت‌ها به نفع بشریت بوده و برخی از آنها در کنار مزایایی زیاد، معایبی هم داشته‌اند. …

نوشته فناوری دیپ فیک ترسناک و خانمان سوز است! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin