عبور فروش سری بازی Monster Hunter World از مرز ۱۸.۳ میلیون نسخه

به‌تازگی شرکت کپکام آمار فروش نسخه‌های اخیر بازی Monster Hunter را منتشر کرده است که همچنان با استقبال خوب بازیکنان مواجه هستند.

By admin