فیلم های کانجرینگ از بهترین فیلم‌های ژانر ترسناک به حساب می‌آیند. در این مقاله معرفی کاملی از مجموعه فیلم های احضار خواهیم داشت.
نوشته سری به دنیای فیلم های اد و لورین وارن | از فیلم های کانجرینگ تا آنابل اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin