گجت نیوز

تغییرات اقلیمی

محققان معتقدند که زنگ خطر به صدا در آمده و در صورت عدم آماده‌سازی و برنامه‌ریزی جهانی، تغییرات اقلیمی منجر به نابودی تمدن بشری خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها در مورد مرگ تمدن بشری، این روزها به یک نوع سرگرمی محاسباتی تبدیل شده است. در این میان، ما مذاهب را بر اساس باورهای مبتنی بر آخرت پذیرفته‌ایم، …

نوشته تغییرات اقلیمی، تمدن انسان‌ها را نابود خواهد کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin