Assassin's Creed

Assassin’s Creed (اساسینز کرید) اواخر تابستان امسال به PUBG: Battlegrounds اضافه می‌شود. این رویداد از 17 آگوست تا 22 سپتامبر، کازماتیک هایی با موضوع اساسینز کرید اضافه خواهد شد.  رویدادها و «عناصر جهانی» را به ارمغان خواهد آورد. لباس‌ها، پوست‌های کیف، پوست چتر نجات، شکلک، جذابیت تفنگ و آیتم‌های اسپری خواهد بود. همچنین Abstergo Industries Infiltrate […]

نوشته بازی Assassin’s Creed ماه آینده به بازی PUBG Battlegrounds می آید اولین بار در گیم نیوز پدیدار شد.

By admin