بسیاری از سایت‌ها برای محافظت از محتوای خود در برابر کپی پیست، دسترسی را محدود کرده و اجازه راست کلیک به‌شما نمی‌دهند. در این مطلب از پلازا برای دور زدن این مشکل، آموزش ترفند سریع کپی متن غیر قابل کپی از سایت های قفل شده را ارائه کردیم. اگر بخواهید متن را از یک سایت …
نوشته آموزش ترفند های کپی متن غیر قابل کپی از سایت های قفل شده اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin