وزیر خارجه کشورمان گفت: در پاسخ به اقدام آمریکا در صدور دستور تحریم‌های جدید و ارائه پیش‌نویس قطعنامه جدید علیه ایران نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب گذشته بر اساس تصمیمی که گرفته شد، اقدام کردیم. آمریکایی‌ها تصور نکنند با این اقدامات در میز مذاکره می‌توانند امتیاز بگیرند، زیاده خواهی را کنار بگذارند

By admin