نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: مطالبات بازنشستگان با ماه‌ها تأخیر پرداخت می‌شود و لازم است دولت در این زمینه تدبیر کند به نحوی که مطالبات خرداد ماه هنوز تسویه نشده است.

By admin