سید خلیل ساداتی بر اساس پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور، به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون تعیین شد.

By admin