سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: امروز دستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها ماشین سانتریفیوژ صادر شده است.

By admin