گجت نیوز

لاکپشت‌ها

آیا این ادعا که لاکپشت ها می‌توانند از طریق معقد خود نفس بکشند واقعیت دارد؟ این خزندگان چطور اکسیژن مورد نیاز خود را در آب تامین می‌کنند؟ همان‌طور که می‌دانیم، اکثر پستانداران از طریق دهان و بینی نفس می‌کشند. در همین حال، قورباغه‌ها می‌توانند از طریق پوست خود تنفس کنند. اما لاکپشت ها چطور؟ این …

نوشته لاکپشت ها می‌توانند از مقعد خود نفس بکشند اما نه آنطور که فکر می‌کنید! اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin