امروزه بسیاری از صاحبین خودرو برای شستشو و ضدعفونی ماشین های خود به کارواش ها مراجعه میکنند. تدوین این موضوع در واقع در چند روز گذشته هنگامی که برای شستشوی خودروی خود به کارواش مراجعه کردم در ذهنم جرقه زد. بسیار برام جالب بود که کارواش دار با یک عملیات ساده بر روی خودروی من …
نوشته راهنمای راه اندازی کارواش خودرو از سیر تا پیاز اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin