چند سالیست که خبر حضور بازیگران ایرانی در خارج را به دفعات می‌شنویم. این موضوع همیشه بحث برانگیز بوده و سروصدای زیادی به پا می‌کند. بازیگری که کمی شناخته شده باشد، تلاش می‌کند تا نامش در لیست بازیگران ایرانی مقیم خارج قرار بگیرد. آسایش و رفاه کشورهای خارجی باعث شده تا برخی از بازیگران ایرانی ساکن خارج از کشور شوند.
نوشته بازیگرانی که مهاجرت کردند ؛ معرفی بازیگران ایرانی مقیم و ساکن در خارج اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin